KONAČNA LISTA kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih