Uspostavljen GIS sistem javne rasvjete, veća produktivnost i brže otklanjanje kvarova

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo obavještava javnost da je izvršilo uspostavu GIS sistema javne rasvjete koji je stavljen na raspolaganje građanima Kantona Sarajevo.

Posebna novina ovog sistema je da građani i lokalne zajednice mogu na web-stranici Ministarstva klikom na “Prijava kvara javne rasvjete Kantona Sarajevo”, odnosno na link https://bit.ly/3sjWAcr prijaviti kvar direktno u GIS sistem javne rasvjete i to u toku cijelog dana, od 0 do 24 sata. Na ovaj način prijava kvara se direktno evidentira u sistemu, uz povratnu informaciju o daljem toku prijave.

Uspostavom GIS sistema javne rasvjete omogućeno je efikasnije upravljanje sistemom javne rasvjete koji obuhvata ažuriranje svih relevantnih podataka sistema javne rasvjete i povezivanje sa njihovim stvarnim lokacijama u prostoru.

Automatizacija procesa upravljanja ovim sistemom doprinosi većoj produktivnosti i skraćivanju rokova za otklanjanje kvarova, te smanjenju troškova upravljanja javnom rasvjetom.

Pored ovog novog načina elektronske prijave kvarova na javnoj rasvjeti, na snazi je i dalje prijava kvara putem dežurnog telefona 033/562-242 u periodu od 7:30 do 16:00 sati svakog radnog dana.