U Kantonu Sarajevo proglašena epizoda “Pripravnost”

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor na osnovu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo i Izmjena i dopuna Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo proglašava epizodu “Pripravnost” povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku (čvrstih čestica – PM10).

Razlog je činjenica da je mjerenjem na svim automatskim stanicama za monitoring kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo zabilježeno prekoračenjedozvoljenih vrijednosti za PM10 predviđenih za proglašenje prve epizode ¨Pripravnosti¨ (50 µg/m3), te da slab snijeg i vjetar, koji se predviđa prema sinoptičkoj prognozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, neće dovesti do značajnijeg pada koncentracija.

Mjere koje treba preduzimati u okviru epizode "Pripravnost" su slijedeće:

- Intenziviranje aktivnosti komunalnih preduzeća i drugih pravnih lica koji vrše redovno (mehaničko i ručno čišćenje i pranje cesta), kao i zimsko održavanje cesta uz upotrebu "mokrog postupka", radi smanjenja emisija prašine; - Intenziviranje aktivnosti komunalnih preduzeća i drugih pravnih lica na čišćenju javnih površina u smislu Zakona o komunalnoj čistoći;

- Poziv pravnim licima da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena, kako bi se doprinijelo rasterećenju kapaciteta javnog gradskog prevoza i gradskih saobraćajnica;

- Zabrana kretanja automobila (na potezu Baščaršija- Ilidža u oba smjera), čiji benzinski motori imaju normu EURO1 i manju ili dizel motori normu EURO2 i manju, uz pojačane kontrole prometne inspekcije uz asistenciju organa MUP-a, te zabrana kretanja teretnih vozila čiji motori imaju normu EURO2 i manju. Ovo se ne odnosi na električna i hibridna vozila, vozila na plin, vozila policije, inspekcije, ministarstva odbrane, javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila sa diplomatskim tablicama, vozila invalidnih lica, taxi vozila i vozila hitnih intervencija (civilne zaštite, hitne pomoći, vatrogasaca);

- Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa preko 3,5 tone na glavnom gradskom longitudinalnom pravcu na potezu od Baščaršije do Nedžarića sa preusmjerenjem saobraćaja na alternativne pravce kretanja. Tehnička regulacija saobraćaja za vrijeme zabrana vršit će se privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, znacima i naredbama koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo. Ovo se ne odnosi na vozila javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila hitnih intervencija i dostavna vozila za prehrambene proizvode. Za vrijeme trajanja zabrane saobraćaja, upravitelji cesta su dužni svaki iz svoje nadležnosti izvršiti postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme, uključujući i održavanje iste.

- Upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i pozivanje, da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave na Eko-telefon br. 033/66 00 00 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona; - Upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i lož ulja, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 2ºC;

- Upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 10 MW koja koriste prirodni gas, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 1ºC,

- Upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka;

- Apeli vozačima za racionalno i odgovorno korištenja privatnih automobila;

- Pojačan inspekcijski nadzor nad gradilištima;

- Upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja;

- Upozorenje osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade škole za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištu škole;

- Zabranjuje se bilo kakvo loženje vatre na otvorenom prostoru.

Preporuke za stanovništvo se nalaze na stranici Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo: http://www.zzjzks.ba/.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor će nastaviti kontinuirano pratiti vrijednosti zagađujućih materija u zraku, te obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.