Švicarska pruža podršku modernizaciji urbanističkog planiranja u Kantonu Sarajevo

Danas je u Sarajevu potpisan Memorandum o razumijevanju između Vlade Kantona Sarajevo i Vlade Švicarske u vezi sa projektom “Urbana transformacija Sarajeva“. Memorandum su potpisali ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović i ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini Daniel Hunn. Naredne četiri godine u fokusu saradnje bit će primjena najnovijih znanja i modernih tehnologija u oblasti urbanističkog planiranja i podjela iskustava stečenih kroz različite uspješne projekte u Cirihu, Švicarska.

Projekat "Urbana transformacija Sarajeva" promoviše inovativan, transparentan i održiv pristup urbanom razvoju koji uključuje učešće građana i građanki i integriše aspekte koji se tiču okoliša, zagađenja zraka i klimatskih promjena. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju omogućena je saradnja institucija u Kantonu Sarajevo sa jednim od vodećih svjetskih univerziteta – Švicarskim saveznim institutom za tehnologiju ETHZ iz Ciriha, kao i sa Gradom Cirihom. Ova saradnja ima za cilj modernizaciju sistema integralnog urbanističkog planiranja u Kantonu Sarajevo i stvaranje boljih uslova za održiv socioekonomski razvoj. Saradnja će biti uspostavljena i sa Gradom Sarajevom i Univerzitetom u Sarajevu.

„Dogovorena modernizacija urbanističkog planiranja u Kantonu Sarajevo se oslanja na znanja i dobre prakse koji su u primjeni u Švicarskoj. Projekat UTS rezultat je opredijeljenosti Švicarske da podrži prosperitetan i održiv razvoj Bosne i Hercegovine i aktivno učešće njenih građana i građanki. Veoma sam sretan što je važnu ulogu u pokretanju ovog projekta imala bh. dijaspora u Švicarskoj, koja je doprinijela svojim svesrdnim angažmanom i ekspertizom“, poručio je ambasador Švicarske u BiH Daniel Hunn.

Kantonalni ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović je poručio:

„Kanton Sarajevo je opterećen mnogim problemima od kojih se posebno ističu problemi urbanog razvoja u korelaciji sa očuvanjem okoliša. Projekat 'Urbana transformacija Sarajeva' će kroz razmjenu znanja, iskustava i vještina sa Gradom Cirihom i Univerzitetom ETHZ doprinijeti unaprjeđenju sistema urbanističkog planiranja i izradi novog Urbanističkog plana za urbano područje Sarajevo. Važan dio saradnje su zaštita okoliša i kvalitet zraka, što je veoma izražen problem u Kantonu Sarajevu. Saradnja sa Vladom Švicarske će našim institucijama omogućiti pristup savremenim vještinama, znanjima i softverskim alatima. Iskreno se nadam da će se saradnja sa Vladom Švicarske produbiti i u drugim segmentima djelovanja.“

Švicarski Državni sekretarijat za ekonomske poslove SECO obezbijedio je 4.5 miliona švicarskih franaka bespovratnih sredstava za realizaciju projekta. U okviru projekta ETHZ će obezbijediti ekspertizu i podršku u izradi Urbanističkog plana Kantona i odgovarajućeg akademskog treninga i istraživanja na Univerzitetu u Sarajevu. Konzorcij koji sačinjavaju Urbaplan Švicarska, Helvetas Švicarska i Enova BiH je zadužen za koordinaciju partnera na projektu i podršku unaprijeđenju sistema urbanističkog planiranja u Kantonu Sarajevo. Vlada Kantona će pružiti neophodnu političku podršku, osigurati potrebne ljudske resurse i omogućiti pristup relevantnim informacijama za potrebe efektivne provedbe Projekta.