Predstavljeno moguće rješenje za zbrinjavanje komunalnog mulja na prečistaču Butila

Na poziv kompanije LuxVerta Technologies iz Luxemburga ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović prisustvovao je prezentaciji tehnološke linije koja je primijenjena na lokaciji reciklažnog dvorišta komunalne deponije Kombel u Belišču, Republika Hrvatske. 

Predstavljeno rješenje podrazumijeva ekološku sanaciju i preradu komunalnog mulja iz pročistača otpadnih voda u građevinske kompozite. Kako je kazao ministar Hadžiahmetović,na ovaj način bi se posebnom tehnologijom miješanja komunalnog mulja i pepela postigla proizvodnja građevinskog materijala koji bi imao certifikat ekološki ispitanog materijala.

„Vidjeli smo kako se može riješiti problem komunalnog mulja na ekološki prihvatljiv način i veoma smo blizu opredjeljenju da ova tehnologija pronađe svoje mjesto na prečistaču Butila. U narednom periodu razmotrit ćemo načine primjene ove tehnologije kod nas, jer problem odlaganja mulja na prečistaču Butila nije adekvatno riješen i ne možemo više čekati“, poručio je ministar Hadžiahmetović. I

stakao je i da se sada, po prvi put, razmatra rješenje koje bi dugoročno moglo riješiti ovaj problem i građanima Kantona Sarajevo osigurati kvalitetnije uslove za život.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama i pored njegove potpune obnove 2016. godine, u koju je uloženo oko 25 miliona eura, nije u potpunosti riješilo problem zbrinjavanja nusprodukta, tačnije komunalnog mulja. Radi se o visoko kontaminiranom otpadu, odnosno mulju iz kanalizacije, koji u slučaju da se ne zbrine na adekvatan način može izazvati ozbiljne posljedice.

Rješenje koje se trenutno primjenjuje su tzv. privremene deponije koje su urađene prema modelu gradske deponije sa tri zaštitna sloja: folija, geotekstil i šljunak. Ovo rješenje ne može biti dugoročno i nije ekološki prihvatljivo, zbog čega Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS intenzivno radi na iznalaženju najprihvatljivijeg dugoročnog rješenja.