Izrada planova upravljanja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne" i Zaštićenim pejzažem "Bentbaša"

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo pokrenulo je aktivnosti na izradi planova upravljanja zaštićenim prirodnim područjima Spomenik prirode "Vrelo Bosne" i Zaštićeni pejzaž "Bentbaša".


Tim povodom danas je upriličena prva radionica za predstavnike 13 relevantnih institucija u BiH, na kojoj je prezentirana metodologija izrade ovih dokumenata.


Planovima upravljanja određuju se razvojne smjernice, provođenje zaštite, korištenja i upravljanja zaštićenim područjem, kao i smjernice za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti zaštićenog područja, uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.


Ovi dokumenti se donose na period od 10 godina, navode iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, koje je finansijer cjelokupnog projekta.


Naručilac izrade planova upravljanja zaštićenim prirodnim područjima je Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, dok je odabrani izvođač projektnih aktivnosti konsultantska kompanija "Enova" d.o.o. Sarajevo.