Javni poziv za Listu kandidata koji mogu obavljati poslove prinudnog predstavnika etažnih vlasnika