Javni oglas za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo