Javni oglas za imenovanje na poziciju direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo