Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa Obrazac ZS 2

Vrsta: 
Obični dokument u PDF-u
Sektor: 
Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti