Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za benzinsku pumpu "Hifa", Pazarić, Hadžići