Ugovor o uslugama nadzora pri sanaciji liftova u 2017

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
field_jrn_cpv: 
71247000 Nadzor građevinskih radova
Ugovor potpisan sa: 
"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Petak, Juli 14, 2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
2574,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
10
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

za ovaj postupak ne vrši se kreiranje Obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu AJN BIH

Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
2574,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
10
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Zaključen Okvirni sporazum na osnovu Odluke o izboru OKI UPRAVITLJ-a za najpovoljnijeg ponuđača sa ponuđenom cijenom sa PDV u iznosu od 5.557,50 KM, s tim da je potpisan i realizovan Ugovor 1 u vrijednosti od 2.574,00 KM, a za ostatak planira se potpisivanje Ugovora 2 do kraja godine i u granicama okvirnog sporazuma, odnosno prihvaćene ponuđene cijene.
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017