Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 1

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
field_jrn_cpv: 
45313100 Radovi ugradnje lifta
Ugovor potpisan sa: 
"SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Petak, Septembar 8, 2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
20712,51
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
20
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

za ovaj postupak ne vrši se kreiranje Obavještenja o dodjeli ugovora na Portalu AJN BIH

Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
20712,51
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
20
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Specifičan način finansiranja. Ugovor jeste potpisan na iznos od 20.712,51 KM, koliko je ukupna vrijednost radova, ali od toga obaveza MPZ-a kao naručioca posla je da iz Budžeta Kantona sufinansira 70%, što iznosi 14.498,76 KM, a preostalih 30% što iznosi 6.213,75 KM, sufinansiraju etažni vlasnici na račun izvođača radova, tj. odabranog ponuđača sa kojim je kslopljen ovaj ugovor.
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017