Uprava za stambena pitanja

Nadležnosti:

  • Uprava za stambena pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni upravni postupak po zakonima iz oblasti stambenih odnosa i aktima o provođenju tih zakona.
  • Vrši izradu nacrta godišnjeg programa rada Uprave.
  • Vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Uprave.
  • Vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Uprave i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju,
  • Vrši godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Uprave.

Rad u Upravi odvija se u okviru dva odjeljenja:

Odjeljenje za provostepeno upravno rješavanje

Odjeljenje za opšte poslove, pripremu i obradu podataka.