Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti

Nadležnosti

  • Vrši poslove koji se odnose na izradu nacrta godišnjeg programa rada Sektora.

  • Vrši planiranje, predlaganje, upravljanje, analizu, izvršavanje i kontrolu procesa upravljanja projektima iz stambene oblasti.

  • Blagovremeno planira i vrši nadzor nad radom upravitelja u skladu sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 3/12).

  • Blagovremeno planira i vrši nadzor nad radom Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe.

  • Vrši inspekcijski nadzor nad radom upravitelja, prinudnih upravitelja, predstavnika etažnih vlasnika i etažnim vlasnicima.

  • Blagovremeno planira i provodi proceduru javnih nabavki roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Sektora.

  • Vrši analizu i planiranje potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za nesmetano odvijanje programskih aktivnosti Sektora.

  • Vrši izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Sektora i vrši normotehničku obradu istih.

  • Vodi prvostepeni upravni postupak.

  • Vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju.