Sanacija liftova u 2018.g. - nabavka radova - LOT 5

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
Ugovor potpisan sa: 
"SARAJEVOSTAN" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Utorak, Septembar 25, 2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
23169,51
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

8398-1-3-2-5-5/18

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
23169,51
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
30
Ukupna vrijednost ugovorenih radova za LOT 5 iznosi 23.169,51 KM od čega MPZ iz Budžeta finansira 70% = 16.218,66 KM, a etažni vlasnici preostalih 30% = 6.950,85 KM.
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018