REGISTAR DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO
(na osnovu člana 12. i 13. Zakona o upravljanju otpadom («Službene novine F BiH» br. 33/03, 72/09 i 92/17)

* kod odabira koristi opciju "i"
Naslov Adresa Telefon Broj i datum izdavanja rješenja Dozvola važi do Vrsta aktivnosti Web i e-mail adresa
«MELTAL» D.O.O. SARAJEVO Bosanski put 215
Ilijaš
033 428-960 05-23-24036/12 , 05-23-12649/17
23.10.2012, 23.10.2017
23.10.2022 prikupljanje, privremeno skladištenje, fizički tretman, manipulacija, transport otpada http://www.meltal.si
meltal@bih.net.ba
TRGOSIROVINA D.O.O. SARAJEVO Halilovići br.9
Sarajevo
033 466-401 05-23-7049/13 , 05-23-12746/18
20.11.2013, 05.11.2018
05.11.2023 prikupljanje, privremeno skladištenje, fizički tretman, manipulacija, transport otpada http://www.trgosirovinadoo.com
sirovina@bih.net.ba
PAPIR SERVIS» D.O.O. SARAJEVO Halilovići br. 8
Sarajevo
033 546-270 05-23-5053/13, 05-23-5464/18
25.06.2013, 30.05.2018
30.05.2023 prikupljanje, privremeno skladištenje, fizički tretman, manipulacija, transport otpada