IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

na osnovu člana 5. Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom («Službene novine Federacije BiH» broj 77/08)

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja
PRIVATNA APOTEKA "LOTUS" Džemala Bijedića 102 Sarajevo 05-23-36155/18 02.11.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DENTAL CENTAR DERVIŠEVIĆ" Džemala Bijedića 38 Sarajevo 05-23-35405/18 02.11.2018
KJU "GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO Aleja Bosne Srebrene 7 Sarajevo 05-23-33270/18 02.10.2018
PRIVATNI MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ "ČAROVAC LAB" Branislava Nušića 164 Sarajevo 05-23-29341/18 06.09.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR. IRMA TOPAL" Kenana Brkanića 2 Sarajevo 05-23-29575/18 06.09.2018
SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "D2 DENTAL" Ul buka br. 3 Sarajevo 05-23-19187/17 06.09.2018
PZU SPECIJALNA BOLNICA „DR. SOLAKOVIĆ“ Krivajska br. 1 Sarajevo 05-23-24102/18 28.06.2018
PRIVATNA APOTEKA «AVENA» Džemala Bijedića 129 B Sarajevo 05-23-24291/18 08.06.2018
J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTON SARAJEVO Dr. Mustafe Pintol Ilidža 05-23-35665/17 04.06.2018
PZU POLIKLINIKA OXY Dobrinjske bolnice br. 16 Sarajevo 05-23-21940/18 01.06.2018
PZU APOTEKA «DELFIN» Bulevar Meše Selimovića br.2 Sarajevo 05-23-22670/18 25.05.2018
PRIVATNA APOTEKA „LIBERO“ Ul. Rašida Bešlije br.1 Vogošća 05-23-22004/18 21.05.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. EDIN BUKVA“ Skenderija 27 Sarajevo 05-23-16866/18 14.05.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTA - M“ Ul. Hadželi 98 Hadžići 05-23-17175/18 14.05.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „PIROVIĆ 2“ Zmaja od Bosne 34 Sarajevo 05-23-20598/18 03.05.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR HADŽIALAGIĆ“ Hadželi 161 Hadžići 05-23-17409/17 28.04.2018
USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE D369„DOM SENTIVO“ Velika Aleja 18a Ilidža 05-23-20261/18 27.04.2018
PRIVATNA APOTEKA „SAN-DI“ Stara cesta do br. 7 Semizovac Vogošća 05-23-19681/18 23.04.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „REDŽEPAGIĆ“ Čekaluša 80 Sarajevo 05-23-4002/18 13.04.2018
JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO Nahorevska 248 Sarajevo 05-23-14533/18 09.04.2018
OR KOZMETIČKI SALON „RUNOLIST“ Azize Šaćirbegović bb Sarajevo 05-23-15877/18 06.04.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR BERINA KARAHASAN-ALEKSIĆ“ Ivana Cankara br. 1 Sarajevo 05-23-13299/18 19.03.2018
PZU „APOTEKA AVICENA“ VISOKO Ogranci „Stup“, „Hrasno“ i „“ Branilaca 41 Visoko 05-23-29038/17 16.03.2018
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA SA ULTRAZVUČNOM DIJAGNOSTIKOM „MAYA“ Maršala Tita 2 Sarajevo 05-23-4309/18 14.02.2018
PRIVATNA APOTEKA „ANIS“ Trg solidarnosti 39 Sarajevo 05-23-2639/18 14.02.2018
SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA „GYNOMEDICAL“ Džemala Bijedića 43 Sarajevo 05-23-108/18 05.02.2018
PZU „PLAVA POLIKLINIKA“ TUZLA PODRUŽNICA SARAJEVO Trg nezavisnosti 28 Sarajevo 05-23-1962/18 30.01.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „NOVA OTOKA“ Džemala Bijedića 129 Sarajevo 05-23-1700/18 26.01.2018
PRIVATNI MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ „PROLAB CENTAR“ Reisa Džemaludina Čauševića br.2 Sarajevo 05-23-36872/17 26.01.2018
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA DERMATOVENEROLOŠKA ORDINACIJA DR. DRLJEVIĆ“ Zagrebačka 79 Sarajevo 05-23-1762/18 26.01.2018
PRIVATNI ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ „SALAKOVIĆ“ Hasana Sušića do br. 7 Sarajevo 05-23-34987/17 24.01.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „VRANIĆ“ Bulevar branilaca Dobrinje bb Sarajevo 05-23-788/18 24.01.2018
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTAL OFFICE“ Kalmija Baruha br.1 Sarajevo 05-23-659/18 24.01.2018
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „Dr HAJDUK“ Kaptol br. 12 Sarajevo 05-23-1542/18 24.01.2018
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA „DR MIŠELJIĆ“ Marka Marulića do 2 B Sarajevo 05-23-36703/17 29.12.2017
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU „DOPPLER“ Feriza Merzuka 17 A Vogošća 05-23-36833/17 29.12.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTA F“ Tešanjska 1 Sarajevo 05-23-35978/17 29.12.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „HELIODENT“ Mala aleja 6 Ilidža 05-23-34107/17 20.12.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DOCTOR SMILE“ Trg ZAVNOBIH-a br. 32 Sarajevo 05-23-34835/17 18.12.2017
LJEKARNIČKA ZDRAVSTVENA USTANOVA „LUPRIV LJEKARNE“ MOSTAR Rodočkih branitelja bb Mostar 05-23-32681/17 18.12.2017
SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA „PROF. DR. JADRANKA DIZDAREVIĆ-STOJKANOVIĆ“ Marka Marulića 2/B-I Sarajevo 05-23-20373/17 18.12.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. ADILOVIĆ“ Rustempašina 98 Ilidža 05-23-35220/17 18.12.2017
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA Braće Mulić 75 Sarajevo 05-23-35109/17 18.12.2017
ZA ORTODONCIJU „DENTAL STUDIO“ Hamdije Kreševljakovića 61 Sarajevo 05-23-16946/17 18.12.2017
ZU APOTEKA „ZENI-LIJEK“ Travnička cesta 50 Sarajevo 05-23-29188/17 18.12.2017
PZU APOTEKA „AL HANA“ Ejuba Sarajkića bb Ilidža 05-23-32831/17 24.11.2017
PZU APOTEKA „DIVA MEDICA“ GORAŽDE OGRANAK SOUKBUNAR Pećina 1 Sarajevo 05-23-30878/17 20.11.2017
PRIVATNA PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA „DR POJSKIĆ“ Zmaja od Bosne 47a Sarajevo 05-23-18963/17 16.11.2017
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „FERHATBEGOVIĆ DR. FAHRUDIN“ Ul. Braće Begić br. 3 Sarajevo 05-23-17820/17 14.11.2017
PRIVATNA ORDINACIJA SPECIJALISTE ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE „DR. ĐOZIĆ“ Koševsko brdo 13 Sarajevo 05-23-29716/17 14.11.2017