Propisi

Pretraga po nazivu
Pravilnik
Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije ('Službene novine FBiH',PDF icon Pravilnik_4502_0.pdf)
Pravilnik o izradi godišnjih/polugodišnjih programa inspekcije zaštite okoliša ('Službene novine FBiH',PDF icon 68-05)
Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada ('Službene novine FBiH',PDF icon 12/05)
Instrukcija
Instrukciju o načinu prijave i otklanjanja kvara ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 15/12)
Uputstvo
Uputstvo o uvjetima i načinu legalizacije objekata individualne stambene izgradnje građenih bez odobrenja za građenje izdatog od strane nadležnog organa uprave (, - )
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službi za upravu u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH', - )
Uputstvo o postupku kontrole zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana ('Službene novine FBiH', - )
Uputstvo o provođenju Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH', - )
Uputstvo o postupku utvrđivanja prava privremenog korisnika za obnovu ugovora o korištenju stana i postupka kontrole obnovljenih ugovora o korištenju stana ('Službene novine FBiH', - )
Uputstvo o primjeni Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima u njegovoj izmjenjenoj i dopunjenoj formi kao što je objavljen u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", br. 11/98, 38/98, 12/99 i 27/99 ('Službene novine FBiH', - )
Uputstvo o sadržaju obrasca "Evidencija stanova, poslovnih prostora i garaža i evidencija etažnih vlasnika, koju je dužan voditi upravitelj" ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 15/12)
Uputstvo o sadržaju obrasca "Godišnji izvještaj o radu upravitelja" ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 15/12)
Uputstvo o osnovnim elementima zajedničkog ugovora ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 15/12, PDF icon 18/13)
Uputstvo o načinu promjene upravitelja ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 15/12)
Uputstvo o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa etažnih vlasnika" ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 15/12, PDF icon 22/13)
Radno uputstvo 2010 - Stručno tehničke osnove za ispunjavanje obaveza operatora pogona i postrojenja, za koje nije obavezna okolinska dozvola, a regulišu se kroz urbanističku saglasnost (,PDF icon RU)
Ostalo
OBJEDINJENA LISTA KANDIDATA po 1. i 2. Javnom pozivu koji mogu obavljati poslove predstavnika etažnih vlasnika (Interni dokument,PDF icon Preuzmite)
Privremene upravljačke smjernice za Zaštićeni pejzaž ''Trebević'' (, - )
Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH', - )
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni Protokoli (, - )
Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', - )
Plan upravljanja spomenikom prirode "Vrelo Bosne" ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 25/07)
Plan interventnih mjera u slucajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 4/17)