Propisi MPZ

Ukupno 91 - 113 od 113
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/06
Pravilnilk o uslovima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/08
Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtijeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/10
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukciju o načinu prijave i otklanjanja kvara 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/12
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o uvjetima i načinu legalizacije objekata individualne stambene izgradnje građenih bez odobrenja za građenje izdatog od strane nadležnog organa uprave -
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' -
Uputstvo o postupku kontrole zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana 'Službene novine FBiH' -
Uputstvo o provođenju Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' -
Uputstvo o postupku utvrđivanja prava privremenog korisnika za obnovu ugovora o korištenju stana i postupka kontrole obnovljenih ugovora o korištenju stana 'Službene novine FBiH' -
Uputstvo o primjeni Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima u njegovoj izmjenjenoj i dopunjenoj formi kao što je objavljen u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", br. 11/98, 38/98, 12/99 i 27/99 'Službene novine FBiH' -
Uputstvo o sadržaju obrasca "Evidencija stanova, poslovnih prostora i garaža i evidencija etažnih vlasnika, koju je dužan voditi upravitelj" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/12
Uputstvo o sadržaju obrasca "Godišnji izvještaj o radu upravitelja" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/12
Uputstvo o osnovnim elementima zajedničkog ugovora 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/12, PDF icon 18/13
Uputstvo o načinu promjene upravitelja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/12
Uputstvo o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa etažnih vlasnika" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/12, PDF icon 22/13
Radno uputstvo 2010 - Stručno tehničke osnove za ispunjavanje obaveza operatora pogona i postrojenja, za koje nije obavezna okolinska dozvola, a regulišu se kroz urbanističku saglasnost PDF icon RU
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
OBJEDINJENA LISTA KANDIDATA po 1. i 2. Javnom pozivu koji mogu obavljati poslove predstavnika etažnih vlasnika Interni dokument PDF icon Preuzmite
Privremene upravljačke smjernice za Zaštićeni pejzaž ''Trebević'' -
Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' -
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni Protokoli -
Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' -
Plan upravljanja spomenikom prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/07
Plan interventnih mjera u slucajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/17