Prezentacije sa I radionice održane 12.02.2019.godine