Evidencija imovine Kantona Sarajevo - Zakupljena imovina

Ukupno 1 - 10 od 62
Vlasnik Korisnik Namjena imovine Adresa Površina (ha) Površina (a) Povrsina (m2) Cijena (KM) Vrijednost (KM)
Općina Hadžići JU Biblioteka Sarajevo Poslovni prostor Hadželi 175 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00
Općina Centar JU Biblioteka Sarajevo Poslovni prostor Miss Irbina 4 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00
Općina Centar JU Biblioteka Sarajevo Poslovni prostor Radićeva 7 0.00 0.00 160.00 5.00 800.00
Općina Centar JU Biblioteka Sarajevo Poslovni prostor Višnjik 46 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00
Općina Stari Grad JU Biblioteka Sarajevo Poslovni prostor Ćumurija 2 0.00 0.00 125.00 1.00 125.00
Općina Stari Grad JU Biblioteka Sarajevo Poslovni prostor Mustafe Dovadžije 17 0.00 0.00 73.55 1.00 73.55
Služba FBiH JU Biblioteka Sarajevo Poslovni prostor Grbavička 33 0.00 0.00 49.00 5.00 245.00
Služba FBiH JU Biblioteka Sarajevo Poslovni prostor Džemala Bijedića 66 0.00 0.00 35.00 5.00 175.00
Općina Novo Sarajevo JU Biblioteka Sarajevo Poslovni prostor Paromlinska 44 0.00 0.00 107.90 0.00 0.00
Općina Novo Sarajevo JU Biblioteka Sarajevo Poslovni prostor Grbavička bb 0.00 0.00 120.00 10.00 1200.00