Evidencija imovine Kantona Sarajevo - Zakupljena imovina

Ukupno 1 - 10 od 19
Vlasnik Korisnik Namjena imovine Adresa Površina (ha) Površina (a) Povrsina (m2) Cijena (KM) Vrijednost (KM)
Općina Novi Grad Kantonalna uprava civilne zaštite KS Poslovni prostor Trg ZAVNOBIH-a 15 0.00 0.00 72.00 0.00 0.00
Općina Ilijaš Kantonalna uprava civilne zaštite KS Poslovna zgrada Ivana Franje Jukića 2 0.00 1.00 54.25 0.00 0.00
Općina Hadžići Kantonalna uprava civilne zaštite KS Poslovna zgrada Igmanska do br. 34 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Općina Novi Grad Kantonalna uprava civilne zaštite KS Poslovna zgrada Aleja Bosne srebrene bb 0.00 1.00 18.50 9.36 1109.16
KJP"Sarajevošume"d.o.o KJU ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA Poslovni prostor Branilaca Sarajeva 28 0.00 0.00 99.00 16.00 1584.00
Općina Centar Sarajevo Kantonalni stambeni fond Poslovni prostor Valtera Perića 5 0.00 0.00 180.00 6.00 1080.00
Općina Centar Sarajevo Kantonalni stambeni fond Poslovni prostor Hiseta 13 A 0.00 0.00 208.00 8.40 1747.20
JU.OŠ. "Mustafa Busuladžić" BH Telecom Poslovni prostor Ahatovička 51 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Fakultet zdravstvenih studija Poslovni prostor Asima Ferhatovića br.2 0.00 0.00 30.00 500.00 15000.00
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju FIN CONSALT d.o.o. Tuzla Poslovni prostor Asima Ferhatovića br.2 0.00 0.00 55.00 9090.00 499950.00