Evidencija imovine Kantona Sarajevo - Zakupljena imovina

Ukupno 1 - 10 od 45
Vlasnik Korisnik Namjena imovine Adresa Površina (ha) Površina (a) Povrsina (m2) Cijena (KM) Vrijednost (KM)
Željeznice Federacije BiH KJKP"Sarajevogas"d.o.o. Poslovni prostor Trg Fadile Odžaković Žute 4 0.00 22.00 0.00 104.00 228800.00
Općina Stari Grad KJKP"Sarajevogas"d.o.o. Poslovna zgrada Muvekita 3 0.00 0.00 96.00 18.00 1728.00
Općina Vogošća KJKP"Sarajevogas"d.o.o. Poslovna zgrada Jošanička 80 0.00 8.00 40.00 6.25 5250.00
Općina Ilidža KJKP"Sarajevogas"d.o.o. Poslovna zgrada Rustempašina 52 0.00 0.00 76.00 20.00 1520.00
JU.OŠ"Mustafa Busuladžić" BiH TELECOM Poslovni prostor Ahatovićka 51 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju FIN CONSULT Poslovna zgrada Asima Ferhatovića 2 0.00 0.00 55.00 165.00 9075.00
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Fakultet zdravstvenih studija Poslovna zgrada Asima Ferhatovića 2 0.00 0.00 30.00 167.00 5010.00
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Savez udruženja osoba sa cerebralnom paralizom Poslovna zgrada Asima Ferhatovića 2 0.00 1.00 20.00 24.30 2916.00
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu KJU"Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"Kanton Sarajevo Poslovna zgrada Ulica Nahorevska broj 195 0.00 0.00 3600.00 12.00 43200.00
ZOI 84 Pravobranilaštvo KS (I sprat) Poslovna zgrada Branilaca Sarajeva 21 0.00 2.00 71.30 20.00 5426.00