JU OPĆA BOLNICA "PRIM.DR.ABDULAH NAKAŠ"

Naziv operatora: 
JU OPĆA BOLNICA "PRIM.DR.ABDULAH NAKAŠ"
Adresa operatora: 
Kranjčevićeva 12
Lokacija pogona i postrojenja : 
Sarajevo
Telefon operatora: 
033 285-100
E-mail operatora: 
Broj izdavanja rješenja: 
05-23-9488/18
Datum izdavanja rješenja: 
19.10.2018
Vrste otpada: 
18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03)
18 01 03* ostali otpad čije je sakupljanje i odlaganje podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije
Dozvola važi do : 
19.10.2023
Vrsta aktivnosti: 
tretman infektivnog medicinskog otpada