Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 44 0.00 (ha)
3.00 (a)
36.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 44 0.00 (ha)
5.00 (a)
38.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 258 0.00 (ha)
5.00 (a)
4.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 670 0.00 (ha)
14.00 (a)
97.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 5375 0.00 (ha)
0.00 (a)
55.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 5375 0.00 (ha)
4.00 (a)
70.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 3066 0.00 (ha)
10.00 (a)
88.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 760 0.00 (ha)
8.00 (a)
58.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 5164 0.00 (ha)
1.00 (a)
70.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 164 0.00 (ha)
62.00 (a)
92.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Veterinarska stanica"d.o.o. Ambulanta Stup Nikole Šopa 41 410 0.00 (ha)
2.00 (a)
50.00 (m2)
385827.72 Ilidža Poslovna zgrada Ne Općinsko
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 73 0.00 (ha)
67.00 (a)
59.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 1120 0.00 (ha)
4.00 (a)
49.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 342 0.00 (ha)
23.00 (a)
73.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 999 0.00 (ha)
70.00 (a)
57.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 217 0.00 (ha)
28.00 (a)
6.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 341 0.00 (ha)
10.00 (a)
79.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 3102 0.00 (ha)
0.00 (a)
18.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 828 0.00 (ha)
0.00 (a)
18.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 804 0.00 (ha)
0.00 (a)
18.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 24 0.00 (ha)
1.00 (a)
84.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
OSNOVNA MUZIČKA I BALETSKA ŠKOLA "NOVO SARAJEVO" KEMALA KAPETANOVIĆA 43 0.00 (ha)
13.00 (a)
82.00 (m2)
738866.00 Novo Sarajevo Poslovna zgrada Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 27 0.00 (ha)
6.00 (a)
43.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 668 0.00 (ha)
11.00 (a)
80.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 315 0.00 (ha)
11.00 (a)
20.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 315 1.00 (ha)
32.00 (a)
81.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 55 0.00 (ha)
13.00 (a)
37.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 51 0.00 (ha)
10.00 (a)
8.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 55 0.00 (ha)
2.00 (a)
75.00 (m2)
961125.98 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
Kantonalna uprava civilne zaštite Hamida Dizdara 1 1249 0.00 (ha)
1.00 (a)
12.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo