Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Koševo 2 492 1.00 (ha)
63.00 (a)
88.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Državno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Koševo 2 492 0.00 (ha)
7.00 (a)
35.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Državno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Koševo 2 492 0.00 (ha)
3.00 (a)
47.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Državno
JU OŠ"Hasan Kaimija" Cicin han 93 411 0.00 (ha)
11.00 (a)
10.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
KJP"Veterinarska stanica"d.o.o. Ambulanta Stup Igmanska 35 5605 0.00 (ha)
0.00 (a)
78.00 (m2)
0.00 Vogošća Poslovna zgrada Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 44 0.00 (ha)
3.00 (a)
36.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 44 0.00 (ha)
5.00 (a)
38.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 258 0.00 (ha)
5.00 (a)
4.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 670 0.00 (ha)
14.00 (a)
97.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 5375 0.00 (ha)
0.00 (a)
55.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 5375 0.00 (ha)
4.00 (a)
70.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 3066 0.00 (ha)
10.00 (a)
88.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 760 0.00 (ha)
8.00 (a)
58.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 5164 0.00 (ha)
1.00 (a)
70.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 164 0.00 (ha)
62.00 (a)
92.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Veterinarska stanica"d.o.o. Ambulanta Stup Nikole Šopa 41 410 0.00 (ha)
2.00 (a)
50.00 (m2)
385827.72 Ilidža Poslovna zgrada Ne Općinsko
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 73 0.00 (ha)
67.00 (a)
59.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 1120 0.00 (ha)
4.00 (a)
49.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 342 0.00 (ha)
23.00 (a)
73.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 999 0.00 (ha)
70.00 (a)
57.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 217 0.00 (ha)
28.00 (a)
6.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 341 0.00 (ha)
10.00 (a)
79.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 3102 0.00 (ha)
0.00 (a)
18.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 828 0.00 (ha)
0.00 (a)
18.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 804 0.00 (ha)
0.00 (a)
18.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 24 0.00 (ha)
1.00 (a)
84.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
OSNOVNA MUZIČKA I BALETSKA ŠKOLA "NOVO SARAJEVO" KEMALA KAPETANOVIĆA 43 0.00 (ha)
13.00 (a)
82.00 (m2)
738866.00 Novo Sarajevo Poslovna zgrada Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 27 0.00 (ha)
6.00 (a)
43.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 668 0.00 (ha)
11.00 (a)
80.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jaroslava Černija br. 8 315 0.00 (ha)
11.00 (a)
20.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo