Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar" Sarajevo Aleja Bosne srebrene 7 1333 0.00 (ha)
2.00 (a)
81.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar" Sarajevo Aleja Bosne srebrene 7 1333 0.00 (ha)
2.00 (a)
81.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar" Sarajevo Aleja Bosne srebrene 7 1333 0.00 (ha)
1.00 (a)
74.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar" Sarajevo Aleja Bosne srebrene 7 1333 0.00 (ha)
1.00 (a)
74.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar" Sarajevo Aleja Bosne srebrene 7 1333 0.00 (ha)
19.00 (a)
34.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar" Sarajevo Aleja Bosne srebrene 7 1333 0.00 (ha)
19.00 (a)
34.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
KJKP preduzeće za sahrane i upravljenje grobljem "POKOP"d.o.o. Mulamustafe Bašeskije 38 KO.Vlakovo, kč.1133/2 0.00 (ha)
4.00 (a)
72.00 (m2)
0.00 Hadžići Poslovni prostor Ne Državno
KJKP preduzeće za sahrane i upravljenje grobljem "POKOP"d.o.o. Mulamustafe Bašeskije 38 KO.Vlakovo, kč.1133/2 0.00 (ha)
4.00 (a)
72.00 (m2)
0.00 Hadžići Poslovni prostor Ne Državno
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 345 0.00 (ha)
0.00 (a)
68.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 345 0.00 (ha)
0.00 (a)
68.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 64 0.00 (ha)
1.00 (a)
10.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 64 0.00 (ha)
1.00 (a)
10.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 324 0.00 (ha)
2.00 (a)
68.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 324 0.00 (ha)
2.00 (a)
68.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 146 0.00 (ha)
1.00 (a)
28.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 146 0.00 (ha)
1.00 (a)
28.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 426 0.00 (ha)
3.00 (a)
6.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 426 0.00 (ha)
3.00 (a)
6.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 426 0.00 (ha)
4.00 (a)
77.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 426 0.00 (ha)
4.00 (a)
77.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ "9.maj"Pazarić Bjelašnička 59 Pazarić, kč.597 0.00 (ha)
14.00 (a)
17.00 (m2)
2818769.64 Hadžići Poslovna zgrada Ne Državno
JU OŠ "9.maj"Pazarić Bjelašnička 59 Pazarić, kč.597 0.00 (ha)
14.00 (a)
17.00 (m2)
2818769.64 Hadžići Poslovna zgrada Ne Državno
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 386 0.00 (ha)
1.00 (a)
2.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 386 0.00 (ha)
1.00 (a)
2.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1267 0.00 (ha)
0.00 (a)
14.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1267 0.00 (ha)
0.00 (a)
14.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1238 0.00 (ha)
0.00 (a)
33.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1238 0.00 (ha)
0.00 (a)
33.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1033 0.00 (ha)
0.00 (a)
23.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1033 0.00 (ha)
0.00 (a)
23.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo