Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8232 0.00 (ha)
0.00 (a)
21.00 (m2)
1672.61 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 10474 0.00 (ha)
0.00 (a)
46.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 9434 0.00 (ha)
0.00 (a)
31.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 10475 0.00 (ha)
0.00 (a)
46.00 (m2)
3993.53 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Veterinarska stanica"d.o.o. Ambulanta Stup Slatina bb 9763 0.00 (ha)
1.00 (a)
47.00 (m2)
189926.94 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 9813 0.00 (ha)
0.00 (a)
46.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 10469 0.00 (ha)
0.00 (a)
48.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 9814 0.00 (ha)
0.00 (a)
45.00 (m2)
3752.25 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 9239 0.00 (ha)
0.00 (a)
48.00 (m2)
3935.70 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 9815 0.00 (ha)
0.00 (a)
50.00 (m2)
4275.90 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 10496 0.00 (ha)
0.00 (a)
46.00 (m2)
2916.85 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 10443 0.00 (ha)
0.00 (a)
40.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 10738 0.00 (ha)
11.00 (a)
20.00 (m2)
867.02 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 879 0.00 (ha)
0.00 (a)
39.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 527 0.00 (ha)
0.00 (a)
25.00 (m2)
11180.15 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Veterinarska stanica"d.o.o. Ambulanta Stup Hadželi 30 2171 0.00 (ha)
1.00 (a)
48.00 (m2)
180012.71 Hadžići Poslovna zgrada Ne Državno
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 504 0.00 (ha)
0.00 (a)
41.00 (m2)
21918.38 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 221 0.00 (ha)
12.00 (a)
87.00 (m2)
3182658.32 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 2446 0.00 (ha)
0.00 (a)
9.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 2446 0.00 (ha)
2.00 (a)
96.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 2446 0.00 (ha)
2.00 (a)
96.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8726 0.00 (ha)
1.00 (a)
77.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 245 0.00 (ha)
0.00 (a)
93.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 212 0.00 (ha)
2.00 (a)
14.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP "Sarajevogas"d.o.o. Muhameda ef. Pandže 4 3986 0.00 (ha)
1.00 (a)
65.00 (m2)
87662.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP "Sarajevogas"d.o.o. Muhameda ef. Pandže 4 1143 0.00 (ha)
3.00 (a)
96.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Hipoteka Kanton Sarajevo
"ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA BARSKA BB 1054 0.00 (ha)
16.00 (a)
60.00 (m2)
0.00 Ilidža Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
KJKP "Sarajevogas"d.o.o. Muhameda ef. Pandže 4 6515 0.00 (ha)
3.00 (a)
71.00 (m2)
4639593.33 Centar Poslovni prostor Hipoteka Kanton Sarajevo
KJKP "Sarajevogas"d.o.o. Muhameda ef. Pandže 4 6515 0.00 (ha)
1.00 (a)
37.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP "Sarajevogas"d.o.o. Muhameda ef. Pandže 4 2763 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
931987.27 Centar Poslovni prostor Hipoteka Kanton Sarajevo