Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 277 0.00 (ha)
0.00 (a)
28.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 277 0.00 (ha)
0.00 (a)
28.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 3839 0.00 (ha)
0.00 (a)
26.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 3839 0.00 (ha)
0.00 (a)
26.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 3839 0.00 (ha)
0.00 (a)
26.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 3839 0.00 (ha)
0.00 (a)
26.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 4806 0.00 (ha)
0.00 (a)
26.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 4806 0.00 (ha)
0.00 (a)
26.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8488 0.00 (ha)
0.00 (a)
30.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8488 0.00 (ha)
0.00 (a)
30.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8645 0.00 (ha)
0.00 (a)
30.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8645 0.00 (ha)
0.00 (a)
30.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 945 0.00 (ha)
0.00 (a)
31.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 945 0.00 (ha)
0.00 (a)
31.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
JU"Studentski centar" Aleja Bosne Srebrene bb KO.Novo_Sarajevo III, kč.1723/5 0.00 (ha)
2.00 (a)
9.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Studentski centar" Aleja Bosne Srebrene bb KO.Novo_Sarajevo III, kč.1723/5 0.00 (ha)
2.00 (a)
9.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Studentski centar" Aleja Bosne Srebrene bb KO.Novo_Sarajevo III, kč.1723/6 0.00 (ha)
2.00 (a)
13.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Studentski centar" Aleja Bosne Srebrene bb KO.Novo_Sarajevo III, kč.1723/6 0.00 (ha)
2.00 (a)
13.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Studentski centar" Aleja Bosne Srebrene bb KO.Novo_Sarajevo III, kč.1723/7 0.00 (ha)
1.00 (a)
74.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Studentski centar" Aleja Bosne Srebrene bb KO.Novo_Sarajevo III, kč.1723/7 0.00 (ha)
1.00 (a)
74.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Studentski centar" Aleja Bosne Srebrene bb KO.Novo_Sarajevo III, kč.1723/4 0.00 (ha)
3.00 (a)
63.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Studentski centar" Aleja Bosne Srebrene bb KO.Novo_Sarajevo III, kč.1723/4 0.00 (ha)
3.00 (a)
63.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Studentski centar" Aleja Bosne srebrene bb KO.Novo Sarajevo III kč.1723/3 0.00 (ha)
10.00 (a)
22.00 (m2)
4554801.22 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Studentski centar" Aleja Bosne srebrene bb KO.Novo Sarajevo III kč.1723/3 0.00 (ha)
10.00 (a)
22.00 (m2)
4554801.22 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Studentski centar" Aleja Bosne srebrene bb Novo_Sarajevo_III, k.č.1723/10 0.00 (ha)
0.00 (a)
5.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Državno
JU"Studentski centar" Aleja Bosne srebrene bb Novo_Sarajevo_III, k.č.1723/10 0.00 (ha)
0.00 (a)
5.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Državno
JU"Studentski centar" Aleja Bosne srebrene bb Novo_Sarajevo_III, k.č.1723/9 0.00 (ha)
9.00 (a)
10.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Studentski centar" Aleja Bosne srebrene bb Novo_Sarajevo_III, k.č.1723/9 0.00 (ha)
9.00 (a)
10.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovna zgrada Ne Državno
Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar" Sarajevo Aleja Bosne srebrene 7 1333 0.00 (ha)
0.00 (a)
56.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar" Sarajevo Aleja Bosne srebrene 7 1333 0.00 (ha)
0.00 (a)
56.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo