Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 426 0.00 (ha)
4.00 (a)
77.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ "9.maj"Pazarić Bjelašnička 59 Pazarić, kč.597 0.00 (ha)
14.00 (a)
17.00 (m2)
2818769.64 Hadžići Poslovna zgrada Ne Državno
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 386 0.00 (ha)
1.00 (a)
2.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1267 0.00 (ha)
0.00 (a)
14.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1238 0.00 (ha)
0.00 (a)
33.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1033 0.00 (ha)
0.00 (a)
23.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 778 0.00 (ha)
0.00 (a)
12.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 215 0.00 (ha)
0.00 (a)
14.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1234 0.00 (ha)
0.00 (a)
9.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1079 0.00 (ha)
0.00 (a)
10.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1133 0.00 (ha)
0.00 (a)
40.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1116 0.00 (ha)
0.00 (a)
19.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ"Mirsad Prnjavorac" Jošanička 51 8806 0.00 (ha)
8.00 (a)
86.00 (m2)
1654971.51 Vogošća Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1481 0.00 (ha)
0.00 (a)
20.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1480 0.00 (ha)
0.00 (a)
2.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1240 0.00 (ha)
0.00 (a)
56.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 781 0.00 (ha)
0.00 (a)
13.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1073 0.00 (ha)
0.00 (a)
25.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1478 0.00 (ha)
0.00 (a)
9.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 124 0.00 (ha)
0.00 (a)
39.00 (m2)
0.00 Ilijaš Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 1227 0.00 (ha)
0.00 (a)
38.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 170 0.00 (ha)
0.00 (a)
46.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 169 0.00 (ha)
0.00 (a)
11.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Veterinarska stanica"d.o.o. Ambulanta Stup Nikole Šopa 43 8817 0.00 (ha)
10.00 (a)
57.00 (m2)
70384.19 Ilidža Poslovna zgrada Ne Privatno
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 310 0.00 (ha)
0.00 (a)
63.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 408 0.00 (ha)
0.00 (a)
9.00 (m2)
8235.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8652 0.00 (ha)
0.00 (a)
16.00 (m2)
1254.46 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8476 0.00 (ha)
0.00 (a)
13.00 (m2)
977.49 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8225 0.00 (ha)
0.00 (a)
15.00 (m2)
1065.54 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8350 0.00 (ha)
0.00 (a)
14.00 (m2)
1145.68 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo