Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 4271 0.00 (ha)
0.00 (a)
18.00 (m2)
12957.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 4271 0.00 (ha)
0.00 (a)
18.00 (m2)
12957.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 2786 0.00 (ha)
0.00 (a)
18.00 (m2)
31847.65 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 2786 0.00 (ha)
0.00 (a)
18.00 (m2)
31847.65 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 241 0.00 (ha)
0.00 (a)
48.00 (m2)
63258.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 241 0.00 (ha)
0.00 (a)
48.00 (m2)
63258.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 241 0.00 (ha)
0.00 (a)
48.00 (m2)
63258.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 241 0.00 (ha)
0.00 (a)
48.00 (m2)
63258.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 241 0.00 (ha)
0.00 (a)
48.00 (m2)
63258.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 241 0.00 (ha)
0.00 (a)
48.00 (m2)
63258.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
Kantonalni stambeni fond Hiseta 13A/I 0.00 (ha)
1.00 (a)
208.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Općinsko
Kantonalni stambeni fond Hiseta 13A/I 0.00 (ha)
1.00 (a)
208.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Općinsko
JU "VLADIMIR NAZOR" SARAJEVO Azize Šaćirbegović 80 3654 0.00 (ha)
2.00 (a)
94.00 (m2)
0.00 Novo Sarajevo Poslovna zgrada Ne Općinsko
JU "VLADIMIR NAZOR" SARAJEVO Azize Šaćirbegović 80 3654 0.00 (ha)
2.00 (a)
94.00 (m2)
0.00 Novo Sarajevo Poslovna zgrada Ne Općinsko
JU "VLADIMIR NAZOR" SARAJEVO Azize Šaćirbegović 80 3654 0.00 (ha)
7.00 (a)
15.00 (m2)
0.00 Novo Sarajevo Poslovna zgrada Ne Općinsko
JU "VLADIMIR NAZOR" SARAJEVO Azize Šaćirbegović 80 3654 0.00 (ha)
7.00 (a)
15.00 (m2)
0.00 Novo Sarajevo Poslovna zgrada Ne Općinsko
JU "SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA" SARAJEVO Zmaja od Bosne 8 Sarajevo VII, kč.1038/3 0.00 (ha)
4.00 (a)
65.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU "SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA" SARAJEVO Zmaja od Bosne 8 Sarajevo VII, kč.1038/3 0.00 (ha)
4.00 (a)
65.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU "SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA" SARAJEVO Zmaja od Bosne 8 Sarajevo VII, kč.1038/1 0.00 (ha)
35.00 (a)
33.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU "SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA" SARAJEVO Zmaja od Bosne 8 Sarajevo VII, kč.1038/1 0.00 (ha)
35.00 (a)
33.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU"Studentski centar" Bardakčije 1 KO.Sarajevo V, kč.2400/1 0.00 (ha)
50.00 (a)
56.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Studentski centar" Bardakčije 1 KO.Sarajevo V, kč.2400/1 0.00 (ha)
50.00 (a)
56.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8709 0.00 (ha)
0.00 (a)
29.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8709 0.00 (ha)
0.00 (a)
29.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8709 0.00 (ha)
0.00 (a)
29.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8709 0.00 (ha)
0.00 (a)
29.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 2019 0.00 (ha)
0.00 (a)
31.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 2019 0.00 (ha)
0.00 (a)
31.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8236 0.00 (ha)
0.00 (a)
25.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 5 8236 0.00 (ha)
0.00 (a)
25.00 (m2)
0.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo