Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
JU OŠ "NAFIJA SARAJLIĆ" Patriotske lige 57 1156, 833 0.00 (ha)
20.00 (a)
0.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ "NAFIJA SARAJLIĆ" Patriotske lige 57 1156, 833 0.00 (ha)
20.00 (a)
0.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 1732 1.00 (ha)
18.00 (a)
35.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 1732 1.00 (ha)
18.00 (a)
35.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 185 0.00 (ha)
15.00 (a)
33.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 185 0.00 (ha)
15.00 (a)
33.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 185 0.00 (ha)
3.00 (a)
56.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 185 0.00 (ha)
3.00 (a)
56.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 185 1.00 (ha)
68.00 (a)
34.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 185 1.00 (ha)
68.00 (a)
34.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
2.00 (a)
49.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
2.00 (a)
49.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
3.00 (a)
49.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
3.00 (a)
49.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
0.00 (a)
93.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
0.00 (a)
93.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
4.00 (a)
92.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
4.00 (a)
92.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
2.00 (a)
33.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
2.00 (a)
33.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
JU OŠ "HASAN KIKIĆ" Gorica 27 LIV/669 0.00 (ha)
24.00 (a)
39.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ "HASAN KIKIĆ" Gorica 27 LIV/669 0.00 (ha)
24.00 (a)
39.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ "HASAN KIKIĆ" Gorica 27 LIV/669 0.00 (ha)
24.00 (a)
39.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ "HASAN KIKIĆ" Gorica 27 LIV/669 0.00 (ha)
24.00 (a)
39.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
Kanton Sarajevo Hamida Dizdara 1 6,7,9,10,12 0.00 (ha)
7.00 (a)
40.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
Kanton Sarajevo Hamida Dizdara 1 6,7,9,10,12 0.00 (ha)
7.00 (a)
40.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 17229 0.00 (ha)
0.00 (a)
27.00 (m2)
71110.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 17229 0.00 (ha)
0.00 (a)
27.00 (m2)
71110.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 4276 0.00 (ha)
0.00 (a)
15.00 (m2)
10773.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 4276 0.00 (ha)
0.00 (a)
15.00 (m2)
10773.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo