Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
JU"Djeca Sarajeva"vrtić"Dječiji Grad" Gradačačka 145 2407 0.00 (ha)
21.00 (a)
0.00 (m2)
0.00 Novo Sarajevo Zemljište Ne Kanton Sarajevo
JU"Djeca Sarajeva"vrtić"Dječiji Grad" Gradačačka 145 2407 0.00 (ha)
21.00 (a)
0.00 (m2)
0.00 Novo Sarajevo Zemljište Ne Kanton Sarajevo
JU"Djeca Sarajeva"vrtić"Dječiji Grad" Aleja lipa bb 966 0.00 (ha)
31.00 (a)
30.00 (m2)
0.00 Novo Sarajevo Zemljište Ne Kanton Sarajevo
JU"Djeca Sarajeva"vrtić"Dječiji Grad" Aleja lipa bb 966 0.00 (ha)
31.00 (a)
30.00 (m2)
0.00 Novo Sarajevo Zemljište Ne Kanton Sarajevo
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 1 0.00 (ha)
1.00 (a)
69.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 1 0.00 (ha)
1.00 (a)
69.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU"Djeca Sarajeva"vrtić"Dječiji Grad" Kemala Kapetanovića bn30 1393 0.00 (ha)
15.00 (a)
27.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU"Djeca Sarajeva"vrtić"Dječiji Grad" Kemala Kapetanovića bn30 1393 0.00 (ha)
15.00 (a)
27.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU"Djeca Sarajeva"vrtić"Dječiji Grad" Ferde Hauptmana br.36 8640 0.00 (ha)
28.00 (a)
27.00 (m2)
0.00 Novo Sarajevo Zemljište Ne Kanton Sarajevo
JU"Djeca Sarajeva"vrtić"Dječiji Grad" Ferde Hauptmana br.36 8640 0.00 (ha)
28.00 (a)
27.00 (m2)
0.00 Novo Sarajevo Zemljište Ne Kanton Sarajevo
JU"Djeca Sarajeva"vrtić"Dječiji Grad" Koste Hermana br.3 LI/186 0.00 (ha)
0.00 (a)
380.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU"Djeca Sarajeva"vrtić"Dječiji Grad" Koste Hermana br.3 LI/186 0.00 (ha)
0.00 (a)
380.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU "KAMERNI TEATAR 55" M.Tita 56 Sarajevo IV, kč.1863/1 0.00 (ha)
1.00 (a)
77.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU "KAMERNI TEATAR 55" M.Tita 56 Sarajevo IV, kč.1863/1 0.00 (ha)
1.00 (a)
77.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU "PETA OSNOVNA ŠKOLA" Umihane Čuvidine 58 2230 1.00 (ha)
5.00 (a)
80.00 (m2)
0.00 Ilidža Zemljište Ne Državno
JU "PETA OSNOVNA ŠKOLA" Umihane Čuvidine 58 2230 1.00 (ha)
5.00 (a)
80.00 (m2)
0.00 Ilidža Zemljište Ne Državno
OSNOVNA MUZIČKA I BALETSKA ŠKOLA "NOVO SARAJEVO" KEMALA KAPETANOVIĆA 43 - 0.00 (ha)
52.00 (a)
58.00 (m2)
0.00 Novo Sarajevo Zemljište Ne Državno
OSNOVNA MUZIČKA I BALETSKA ŠKOLA "NOVO SARAJEVO" KEMALA KAPETANOVIĆA 43 - 0.00 (ha)
52.00 (a)
58.00 (m2)
0.00 Novo Sarajevo Zemljište Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
45.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
45.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO Radićeva 6 169 0.00 (ha)
8.00 (a)
20.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO Radićeva 6 169 0.00 (ha)
8.00 (a)
20.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
29.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
29.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 - 0.00 (ha)
6.00 (a)
39.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 - 0.00 (ha)
6.00 (a)
39.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
26.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
26.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO Obala Kulina Bana 9 Centar Sarajevo IV, kč.2081/1 0.00 (ha)
21.00 (a)
13.00 (m2)
2744975.18 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO Obala Kulina Bana 9 Centar Sarajevo IV, kč.2081/1 0.00 (ha)
21.00 (a)
13.00 (m2)
2744975.18 Centar Poslovna zgrada Ne Državno