Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
Kinoteka Bosne i Hercegovine Alipašina 19 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
4.98 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
Kinoteka Bosne i Hercegovine Alipašina 19 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
4.98 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
Kinoteka Bosne i Hercegovine Alipašina 19 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
10.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
Kinoteka Bosne i Hercegovine Alipašina 19 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
10.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
3.00 (a)
49.00 (m2)
888271.19 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
3.00 (a)
49.00 (m2)
888271.19 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
81.00 (a)
94.00 (m2)
299085.79 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
81.00 (a)
94.00 (m2)
299085.79 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 1.00 (ha)
68.00 (a)
24.00 (m2)
4787456.01 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 1.00 (ha)
68.00 (a)
24.00 (m2)
4787456.01 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
15.00 (a)
33.00 (m2)
1312584.83 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
15.00 (a)
33.00 (m2)
1312584.83 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
3.00 (a)
56.00 (m2)
1280589.66 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
3.00 (a)
56.00 (m2)
1280589.66 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 1.00 (ha)
18.00 (a)
35.00 (m2)
14953522.71 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 1.00 (ha)
18.00 (a)
35.00 (m2)
14953522.71 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
4.00 (a)
20.00 (m2)
3756238.94 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
4.00 (a)
20.00 (m2)
3756238.94 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
1.00 (a)
88.00 (m2)
28200.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
1.00 (a)
88.00 (m2)
28200.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
4.00 (a)
70.00 (m2)
282000.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
4.00 (a)
70.00 (m2)
282000.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
JU Psihijatrijska bolnica Nahorevska 248 1892 0.00 (ha)
7.00 (a)
50.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU Psihijatrijska bolnica Nahorevska 248 1892 0.00 (ha)
7.00 (a)
50.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Hadželi 37 987 0.00 (ha)
5.00 (a)
88.00 (m2)
213359.66 Hadžići Poslovni prostor Ne Državno
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Hadželi 37 987 0.00 (ha)
5.00 (a)
88.00 (m2)
213359.66 Hadžići Poslovni prostor Ne Državno
JU Psihijatrijska bolnica Nahorevska 248 1894 0.00 (ha)
5.00 (a)
70.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU Psihijatrijska bolnica Nahorevska 248 1894 0.00 (ha)
5.00 (a)
70.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
ZOI 84 Branilaca Sarajeva 21 236 0.00 (ha)
4.00 (a)
20.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Branilaca Sarajeva 21 236 0.00 (ha)
4.00 (a)
20.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo