Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
0.00 (a)
43.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
11.00 (a)
41.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
Kanton Sarajevo Hamida Dizdara 1 6,7,9,10,12 0.00 (ha)
7.00 (a)
40.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 1732 1.00 (ha)
18.00 (a)
35.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 1732 1.00 (ha)
58.00 (a)
29.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 185 1.00 (ha)
68.00 (a)
24.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 185 0.00 (ha)
15.00 (a)
33.00 (m2)
325800.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 185 0.00 (ha)
3.00 (a)
56.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ "GRBAVICA II" Behdžeta Mutevelića bb 0.00 (ha)
0.00 (a)
45.00 (m2)
3466328.00 Novo Sarajevo Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 17229 0.00 (ha)
0.00 (a)
27.00 (m2)
71110.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 4276 0.00 (ha)
0.00 (a)
15.00 (m2)
10773.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 4271 0.00 (ha)
0.00 (a)
18.00 (m2)
12957.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 2786 0.00 (ha)
0.00 (a)
18.00 (m2)
31847.65 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 241 0.00 (ha)
0.00 (a)
48.00 (m2)
63258.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 241 0.00 (ha)
0.00 (a)
48.00 (m2)
63258.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJKP"Toplane Sarajevo"d.o.o Semira Frašte 22 241 0.00 (ha)
0.00 (a)
48.00 (m2)
63258.00 Novi Grad Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
Kantonalni stambeni fond Hiseta 13A 20744 0.00 (ha)
0.00 (a)
22.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
Kantonalni stambeni fond Hiseta 13A 20744 0.00 (ha)
0.00 (a)
70.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
Kantonalni stambeni fond Hiseta 13A 20744 0.00 (ha)
0.00 (a)
30.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ "GRBAVICA I" Grbavička 14 590 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
1643984.00 Novo Sarajevo Poslovna zgrada Ne Državno
Kantonalni stambeni fond Hiseta 13A Poduložak 14771 0.00 (ha)
1.00 (a)
69.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
Kantonalni stambeni fond Hiseta 13A Poduložak 14413 0.00 (ha)
1.00 (a)
12.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
Kantonalni stambeni fond Hiseta 13A Poduložak 14794 0.00 (ha)
0.00 (a)
97.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
Kantonalni stambeni fond HISETA 13A poduložak 13924 0.00 (ha)
1.00 (a)
29.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
JU "VLADIMIR NAZOR" SARAJEVO Azize Šaćirbegović 80 3654 0.00 (ha)
2.00 (a)
94.00 (m2)
0.00 Novo Sarajevo Poslovna zgrada Ne Općinsko
JU "VLADIMIR NAZOR" SARAJEVO Azize Šaćirbegović 80 3654 0.00 (ha)
7.00 (a)
15.00 (m2)
0.00 Novo Sarajevo Poslovna zgrada Ne Općinsko
JU "SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA" SARAJEVO Zmaja od Bosne 8 Sarajevo VII, kč.1038/3 0.00 (ha)
4.00 (a)
65.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU "SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA" SARAJEVO Zmaja od Bosne 8 Sarajevo VII, kč.1038/1 0.00 (ha)
35.00 (a)
33.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU "TREĆA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA OSIK BB 0.00 (ha)
12.00 (a)
16.00 (m2)
0.00 Ilidža Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
JU"Studentski centar" Bardakčije 1 KO.Sarajevo V, kč.2400/1 0.00 (ha)
50.00 (a)
56.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno