Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Hadželi 37 987 0.00 (ha)
5.00 (a)
88.00 (m2)
213359.66 Hadžići Poslovni prostor Ne Državno
JU Psihijatrijska bolnica Nahorevska 248 1894 0.00 (ha)
5.00 (a)
70.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
KJU"Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Nahorevska 195 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
KJU"Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Nahorevska 195 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
ZOI 84 Branilaca Sarajeva 21 236 0.00 (ha)
4.00 (a)
20.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
JU OŠ "NAFIJA SARAJLIĆ" Patriotske lige 57 1156, 833 0.00 (ha)
20.00 (a)
0.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 1732 1.00 (ha)
18.00 (a)
35.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 185 0.00 (ha)
15.00 (a)
33.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 185 0.00 (ha)
3.00 (a)
56.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 185 1.00 (ha)
68.00 (a)
34.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
2.00 (a)
49.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
3.00 (a)
49.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
0.00 (a)
93.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
4.00 (a)
92.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
2.00 (a)
33.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
3.00 (a)
73.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Općinsko
JU OŠ "HASAN KIKIĆ" Gorica 27 LIV/669 0.00 (ha)
24.00 (a)
39.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
0.00 (a)
26.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 75 0.00 (ha)
13.00 (a)
80.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
0.00 (a)
43.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
2.00 (a)
96.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
0.00 (a)
16.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
0.00 (a)
14.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
0.00 (a)
33.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
4.00 (a)
80.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
2.00 (a)
16.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
2.00 (a)
96.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Općinsko
JU OŠ "HASAN KIKIĆ" Gorica 27 LIV/669 0.00 (ha)
24.00 (a)
39.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
4.00 (a)
55.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovna zgrada Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina b.b 78 0.00 (ha)
9.00 (a)
51.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko