Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
360.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
360.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
14400.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
14400.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
88800.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
88800.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Veterinarska stanica"d.o.o. Ambulanta Stup Azize Šaćirbegović 16 - 0.00 (ha)
144.00 (a)
37.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Državno
KJP"Veterinarska stanica"d.o.o. Ambulanta Stup Azize Šaćirbegović 16 - 0.00 (ha)
144.00 (a)
37.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Državno
KJP"Sarajevo - šume" Maršala Tita 7/II -Sedrenik - 0.00 (ha)
0.00 (a)
42.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Sarajevo - šume" Maršala Tita 7/II -Sedrenik - 0.00 (ha)
0.00 (a)
42.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Sarajevo - šume" Hrasnički stan 502 0.00 (ha)
1.00 (a)
29.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Državno
KJP"Sarajevo - šume" Hrasnički stan 502 0.00 (ha)
1.00 (a)
29.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Državno
KJP"Sarajevo - šume" Branilaca Sarajeva 28 1956 0.00 (ha)
1.00 (a)
36.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Sarajevo - šume" Branilaca Sarajeva 28 1956 0.00 (ha)
1.00 (a)
36.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
744295.19 Ilidža Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
744295.19 Ilidža Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
4504.08 Ilidža Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
4504.08 Ilidža Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
443320.15 Trnovo Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
443320.15 Trnovo Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
2115734.24 Hadžići Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
2115734.24 Hadžići Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
3446505.01 Ilijaš Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
3446505.01 Ilijaš Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
2418867.96 Vogošća Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
2418867.96 Vogošća Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
5989759.67 Centar Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
5989759.67 Centar Poslovni prostor Ne Državno
Kinoteka Bosne i Hercegovine Alipašina 19 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
12.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
Kinoteka Bosne i Hercegovine Alipašina 19 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
12.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno