Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jekovac bb KO.Sarajevo II, kč.2562 0.00 (ha)
0.00 (a)
84.00 (m2)
8170.63 Stari Grad Poslovna zgrada Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Jekovac bb KO.Sarajevo II, kč.2562 0.00 (ha)
0.00 (a)
84.00 (m2)
8170.63 Stari Grad Poslovna zgrada Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Gornje Čeberdžije KO.Sarajevo II, kč.2981 0.00 (ha)
34.00 (a)
44.00 (m2)
0.00 Stari Grad Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Gornje Čeberdžije KO.Sarajevo II, kč.2981 0.00 (ha)
34.00 (a)
44.00 (m2)
0.00 Stari Grad Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Gornje Čeberdžije KO.Sarajevo II, 2891 0.00 (ha)
5.00 (a)
6.00 (m2)
0.00 Stari Grad Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Gornje Čeberdžije KO.Sarajevo II, 2891 0.00 (ha)
5.00 (a)
6.00 (m2)
0.00 Stari Grad Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Toka bb KO.Sarajevo IX, kč.2122 0.00 (ha)
0.00 (a)
11.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovna zgrada Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Toka bb KO.Sarajevo IX, kč.2122 0.00 (ha)
0.00 (a)
11.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovna zgrada Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Nahorevska bb 0.00 (ha)
10.00 (a)
96.00 (m2)
6697.84 Centar Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Nahorevska bb 0.00 (ha)
10.00 (a)
96.00 (m2)
6697.84 Centar Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sarač Ismailova bb 0.00 (ha)
21.00 (a)
10.00 (m2)
12894.57 Centar Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sarač Ismailova bb 0.00 (ha)
21.00 (a)
10.00 (m2)
12894.57 Centar Zemljište Ne Državno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Koševo 2 492 0.00 (ha)
0.00 (a)
99.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Koševo 2 492 0.00 (ha)
0.00 (a)
99.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sarač Ismailova bb 0.00 (ha)
1.00 (a)
1.00 (m2)
617.23 Centar Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sarač Ismailova bb 0.00 (ha)
1.00 (a)
1.00 (m2)
617.23 Centar Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sedrenik do br.125 KO.Sarajevo XIII, kč.3352/2 0.00 (ha)
11.00 (a)
80.00 (m2)
7211.18 Stari Grad Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sedrenik do br.125 KO.Sarajevo XIII, kč.3352/2 0.00 (ha)
11.00 (a)
80.00 (m2)
7211.18 Stari Grad Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sedrenik do br.125 KO.Sarajevo XII, kč.950 0.00 (ha)
19.00 (a)
37.00 (m2)
5726.17 Stari Grad Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sedrenik do br.125 KO.Sarajevo XII, kč.950 0.00 (ha)
19.00 (a)
37.00 (m2)
5726.17 Stari Grad Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sedrenik do br.125 KO.Sarajevo XII, kč.869 0.00 (ha)
13.00 (a)
76.00 (m2)
8360.08 Stari Grad Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sedrenik do br.125 KO.Sarajevo XII, kč.869 0.00 (ha)
13.00 (a)
76.00 (m2)
8360.08 Stari Grad Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sedrenik do br.125 KO.Sarajevo XII, kč.869 0.00 (ha)
0.00 (a)
9.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovna zgrada Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sedrenik do br.125 KO.Sarajevo XII, kč.869 0.00 (ha)
0.00 (a)
9.00 (m2)
0.00 Stari Grad Poslovna zgrada Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sedrenik do br.125 KO.Sarajevo XII, kč.868 0.00 (ha)
2.00 (a)
20.00 (m2)
1344.46 Stari Grad Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sedrenik do br.125 KO.Sarajevo XII, kč.868 0.00 (ha)
2.00 (a)
20.00 (m2)
1344.46 Stari Grad Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sedrenik do br.125 KO.Sarajevo XII, kč.867 0.00 (ha)
2.00 (a)
44.00 (m2)
1491.13 Stari Grad Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sedrenik do br.125 KO.Sarajevo XII, kč.867 0.00 (ha)
2.00 (a)
44.00 (m2)
1491.13 Stari Grad Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sedrenik do br.125 KO.Sarajevo XII, kč.866 0.00 (ha)
2.00 (a)
0.00 (m2)
1222.23 Stari Grad Zemljište Ne Državno
KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Sedrenik do br.125 KO.Sarajevo XII, kč.866 0.00 (ha)
2.00 (a)
0.00 (m2)
1222.23 Stari Grad Zemljište Ne Državno