Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA ŠKOLSKA 1 1992 0.00 (ha)
5.00 (a)
50.00 (m2)
0.00 Ilidža Zemljište Ne Privatno
JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA ŠKOLSKA 1 1994 0.00 (ha)
4.00 (a)
0.00 (m2)
0.00 Ilidža Zemljište Ne Općinsko
JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA ŠKOLSKA 1 1994 0.00 (ha)
2.00 (a)
20.00 (m2)
0.00 Ilidža Zemljište Ne Općinsko
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
45.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA ŠKOLSKA 1 1479 0.00 (ha)
1.00 (a)
0.00 (m2)
0.00 Ilidža Zemljište Ne Državno
JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA ŠKOLSKA 1 1479 0.00 (ha)
9.00 (a)
0.00 (m2)
0.00 Ilidža Zemljište Ne Državno
JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA ŠKOLSKA 1 1479 0.00 (ha)
8.00 (a)
90.00 (m2)
0.00 Ilidža Zemljište Ne Državno
JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDŽA ŠKOLSKA 1 1479 0.00 (ha)
8.00 (a)
80.00 (m2)
0.00 Ilidža Zemljište Ne Državno
KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO Radićeva 6 169 0.00 (ha)
8.00 (a)
20.00 (m2)
0.00 Centar Zemljište Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
29.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 - 0.00 (ha)
6.00 (a)
39.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU MUZEJ SARAJEVA JOSIPA ŠTADLERA BR.32 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
26.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO Obala Kulina Bana 9 Centar Sarajevo IV, kč.2081/1 0.00 (ha)
21.00 (a)
13.00 (m2)
2744975.18 Centar Poslovna zgrada Ne Državno