Imovina

Naziv subjekta Adresa Katastarska čestica Površina Vrijednost (KM) Općina Vrsta imovine Sporna Vlasništvo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
6400.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
360.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
14400.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" Bojnička 119 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
88800.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Veterinarska stanica"d.o.o. Ambulanta Stup Azize Šaćirbegović 16 - 0.00 (ha)
144.00 (a)
37.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Državno
KJP"Sarajevo - šume" Maršala Tita 7/II -Sedrenik - 0.00 (ha)
0.00 (a)
42.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
KJP"Sarajevo - šume" Hrasnički stan 502 0.00 (ha)
1.00 (a)
29.00 (m2)
0.00 Trnovo Poslovni prostor Ne Državno
KJP"Sarajevo - šume" Branilaca Sarajeva 28 1956 0.00 (ha)
1.00 (a)
36.00 (m2)
0.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
744295.19 Ilidža Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
4504.08 Ilidža Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
443320.15 Trnovo Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
2115734.24 Hadžići Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
3446505.01 Ilijaš Poslovni prostor Ne Državno
OŠ"Porodice ef.Ramić" područna škola "Gora" Nova cesta 62 4590 0.00 (ha)
0.00 (a)
953.00 (m2)
2114724.25 Vogošća Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
2418867.96 Vogošća Poslovni prostor Ne Državno
Ministarstvo unutrašnjih poslova La Benenevolencija br. 16 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
0.00 (m2)
5989759.67 Centar Poslovni prostor Ne Državno
Kinoteka Bosne i Hercegovine Alipašina 19 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
12.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
Kinoteka Bosne i Hercegovine Alipašina 19 - 0.00 (ha)
1.00 (a)
4.98 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
Kinoteka Bosne i Hercegovine Alipašina 19 - 0.00 (ha)
0.00 (a)
10.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
3.00 (a)
49.00 (m2)
888271.19 Trnovo Poslovni prostor Ne Općinsko
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
81.00 (a)
94.00 (m2)
299085.79 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 1.00 (ha)
68.00 (a)
24.00 (m2)
4787456.01 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
15.00 (a)
33.00 (m2)
1312584.83 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
3.00 (a)
56.00 (m2)
1280589.66 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
OŠ"Porodice ef.Ramić" područna škola "Gora" Gora bb Semizovac 4590 0.00 (ha)
0.00 (a)
391.00 (m2)
906000.00 Vogošća Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 1.00 (ha)
18.00 (a)
35.00 (m2)
14953522.71 Centar Poslovna zgrada Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
4.00 (a)
20.00 (m2)
3756238.94 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
1.00 (a)
88.00 (m2)
28200.00 Ilidža Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
ZOI 84 Alipašina bb - 0.00 (ha)
4.00 (a)
70.00 (m2)
282000.00 Centar Poslovni prostor Ne Kanton Sarajevo
JU Psihijatrijska bolnica Nahorevska 248 1892 0.00 (ha)
7.00 (a)
50.00 (m2)
0.00 Centar Poslovna zgrada Ne Državno