Grad Sarajevo

Adresa: 
Hamdije Kreševljakovića 3
Fax: 
033 208 341
Telefon: 
033 208 340