"EKOMETAL" D.O.O. SARAJEVO

Naziv operatora: 
"EKOMETAL" D.O.O. SARAJEVO
Adresa operatora: 
Safeta Zajke bb Sarajevo
Telefon operatora: 
033 631-188
Broj izdavanja rješenja: 
05-23-30144/14
Datum izdavanja rješenja: 
21.05.2015
Vrste otpada: 
11 05 01 tvrdi cink
12 01 01 strugotine i opiljci koji sadrže željezo
12 01 03 strugotine i opiljci obojenih metala
15 01 04 ambalaža od metala
16 01 06 stara vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente
16 01 17 metali sa sadržajem željeza
16 01 18 obojeni metali
16 06 01* olovne baterije
16 06 05 ostale baterije i akumulatori
17 04 01 bakar, bronza, mesing
17 04 02 aluminijum
17 04 03 olovo
17 04 04 cink
17 04 05 željezo i čelik
17 04 06 kalaj
17 04 07 miješani metali
17 04 11 kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10
19 10 01 otpad od željeza i čelika
19 10 02 otpad od obojenih metala
19 12 02 metali sa sadržajem željeza
19 12 03 obojeni metali
20 01 40 metali
Dozvola važi do : 
21.05.2020
Vrsta aktivnosti: 
prikupljanje
privremeno skladištenje
fizički tretman
manipulacija
transport otpada