"EKO-FORMA" D.O.O BUGOJNO Poslovna jedinica 2 Sarajevo

Naziv operatora: 
"EKO-FORMA" D.O.O. BUGOJNO Poslovna jedinica 2 Sarajevo
Adresa operatora: 
Halilovići bb Sarajevo
Telefon operatora: 
063 723-260
E-mail operatora: 
Broj izdavanja rješenja: 
05-23-3645/15
Datum izdavanja rješenja: 
14.01.2016
Vrste otpada: 
15 01 01 ambalaža od papira i kartona
15 01 02 ambalaža od plastike
15 01 03 ambalaža od drveta
15 01 04 ambalaža od metala
15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža
15 01 06 miješana ambalaža
15 01 07 staklena ambalaža
15 01 09 tekstilna ambalaža
Dozvola važi do : 
14.01.2021
Vrsta aktivnosti: 
prikupljanje
privremeno skladištenje
fizički tretman
manipulacija
transport otpada