DODATNO OBAVJEŠTENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 993-7-2-4-12/14 (''Službeni glasnik BiH'', broj 73/14)