«Zagrebinspekt» d.o.o. Mostar – Ispitni laboratorij

Adresa: 
Rudarska 247 88000 Mostar
Fax: 
036/334-280
Telefon: 
036/334-280
Kontakt osoba: 
Nikica Zovko
Scoup akreditacije : 
Masena koncentracija CO, CO2, O2, NOx, SO2, koncentracija čvrstih čestica, mjerenje v.buke