UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Vrsta organizacije: 
Kantonalna uprava u sastavu ministarstva
Adresa: 
Hamida Dizdara 1
Telefon: 
+387(0)33 560-434