Udruženje inženjera i tehničara hortikulture BiH Eko centar KS

Adresa: 
Patriotske lige 58
Telefon: 
033/560-576
Fax: 
033/560-576
Predsjednik: 
Mufik Muslić
Vrsta: 
ekološke organizacije