«TQM» d.o.o. Lukavac – Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju

E-mail: 
Adresa: 
Modrac bb, 75300 Lukavac
Fax: 
035/554-444
Telefon: 
035/553-999
Kontakt osoba: 
Dževad Alić
Scoup akreditacije : 
Masena koncentracija CO, NOx, SO2, volumni udio O2, CO2, CO, masena koncentracija čvrstih čestica