Pramenković Fikret, Ulfet i Ismir

Podzemna garaža sa 294 parking mjesta, u sklopu Stambeno-poslovnog kompleksa „Izvor”(-1 etaža: 146 parking mjesta i
-2 etaža: 148 parking mjesta)

Vrsta industrije: 
Infrastrukturni objekti
Vrsta postrojenja: 
Novo
Broj zahtjeva: 
05-23-6625
Adresa: 
Nikole Šopa br.9
Adresa lokacije: 
ul.Nikole Šopa bb. Sarajevo
Datum izdavanja: 
Četvrtak, Novembar 28, 2013