“KONKURS” d.o.o.

Farma za uzgoj pilića, ukupnog instaliranog kapaciteta 38.400 pilića po turnusu

Vrsta industrije: 
Poljoprivreda i šumarstvo
Vrsta postrojenja: 
Postojeće
Broj zahtjeva: 
05-2312558
Adresa: 
Drozgometva bb, Hadžići
Adresa lokacije: 
“KONKURS” Drozgometva bb Hadžići
Datum izdavanja: 
Utorak, Decembar 31, 2013