Ceteor» d.o.o, Sarajevo

Adresa: 
Topal Osman Paše 32b, 71000 Sarajevo
Fax: 
033/205-725
Telefon: 
033/563-580
Kontakt osoba: 
Ismar Jamaković
Scoup akreditacije : 
Emisije iz stacionarnih izvora