Inspect «RGH» d.o.o. Sarajevo Ispitni laboratorij Kakanj

Adresa: 
Ćatići b.b., 72240 Kakanj
Fax: 
032/558-930
Telefon: 
032/554-768
Kontakt osoba: 
Ljubica Maltar
Scoup akreditacije : 
Masena koncentracija čvrstih čestica, odreñivanje CO, O2, NOx