„GREEN OIL” d.o.o. Sarajevo

Benzinska stanica, ukupni kapacitet tri podzemna rezervoara kapaciteta 160 m3 , količina naftnih derivata koja se skladišti cca 127 tona

Vrsta industrije: 
Opasne supstance
Vrsta postrojenja: 
Postojeće
Broj zahtjeva: 
05-2311079
Adresa: 
Marka Marulića 4
Adresa lokacije: 
BS „Green Oil” Marka Marulića 4
Datum izdavanja: 
Srijeda, Decembar 11, 2013