Ferijalni savez Sarajevo

Adresa: 
Skenderija 18
Telefon: 
033/208-910
Fax: 
033/555-590
Predsjednik: 
Ahmed Halilović
Vrsta: 
ekološke organizacije