Eko BiH – sekcija gljivara

Adresa: 
Zmaja od Bosne 33/VI, Sarajevo
Telefon: 
033/ 250- 497
Fax: 
033/649-359
Vrsta: 
ekološke organizacije