Dvokut pro»d.o.o. Sarajevo

Adresa: 
Avde Hume 11, 71000 Sarajevo
Fax: 
033/447 881
Telefon: 
033/447 875
Kontakt osoba: 
Esma Manić
Scoup akreditacije : 
Masena koncentracija CO, NOx, SO2, volumni udio O2 i CO2, masena koncentracija čvrstih čestica, mjerenje v. buke