Ceteor» d.o.o, Sarajevo

Adresa: 
Topal Osman Paše 32b, 71000 Sarajevo
Fax: 
033/205725
Telefon: 
033/563-580
Kontakt osoba: 
Dragan Ajanović
Vrsta: 
Ostale institucije koje mogu vršiti mjerenja prema ovlaštenju Ministarstva