Centar za okolišno održivi razvoj COOR

Adresa: 
S.Tomića 1
Telefon: 
033/207-949
Fax: 
033/207-949
Predsjednik: 
Sanda Midžić
Vrsta: 
ekološke organizacije